Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány

Bemutatkozás

Alapítványunk létrehozásának célja, hogy a legkiemelkedőbb képességű tehetséges fiatalok számára olyan kapcsolatrendszert, támogató hátteret (cégek, vállalkozások, kutató intézetek, magánszemélyek stb.) és országos személyi adatbázist hozzon létre, amely  képes segíteni őket céljaik elérésében, együttműködésükben, hosszabb távon pedig az itthoni, magyarországi "gyökerek eresztésében" és megerősítésében is. Ide kössék fiataljainkat sikereik, kapcsolataik, legyenek képesek itthon, Magyarországon boldogulni. Gazdagítsák itthon a magyar kultúrát, a tudományt, a közéletet. 

Mindenek előtt a gyakorlati életben megjelenő problémákhoz, projektekhez, az egyes cégek, vállalkozások kutatás-fejlesztési területeihez, de akár bármiféle kreatív gondolkodást, megoldásokat igénylő tevékenységeikben való aktív részvételi lehetőséget, a "felnőtt világhoz" való kapcsolódást szeretnénk biztosítani a csatlakozó diákoknak, a felsőoktatásban és középiskolákban, gimnáziumokban és az általános iskolákban tanuló legkiemelkedőbb fiatalok számára.

 

A mai diákok, tanulók későbbi élete szempontjából az anyagi és érzelmi biztonságukhoz szükséges „tőke” megalapozását leghatékonyabban a KAPCSOLATI TŐKE képes pozitív irányban befolyásolni. Regisztrált tehetségeinknek alapítványunk segítségével a legkiemelkedőbb képességű fiatalokkal lesz lehetőségük kapcsolatba lépni, együttműködni. Mindemellett tudatos erőfeszítésekkel, együttes munkával idővel stabil céges kapcsolatokat, ismerősi, baráti kapcsolatrendszert segíthet kialakítani a vállalkozói világban is. Ezt akár már az általános iskolai tanulmányok idejétől kezdve is el lehet kezdeni... Az "Ötletből találmány" programunkkal pedig az önálló, saját kreatív gondolataikat segítünk "formába önteni", szabadalmi oltalom alá helyezni és piaci lehetőségeket biztosítani. 

 

 • GYAKORLATIASSÁG – Minden regisztrált tehetségünk a saját képességeinek, érdeklődési körének, személyiségének legmegfelelőbb projektekben, fejlesztési folyamatokban, valós vállalkozások  tevékenységeiben vehetnek aktívan részt. Együttműködő vállalkozásaink, céges partnereink számára konkrét profit-és hatékonyság növelő eredménye származhat akár egy-egy rendhagyó, kreatív ötletből, vagy teljesen kidolgozott problémamegoldások által. Így közös tevékenységeink egyaránt eredményezhetnek  anyagi/pénzügyi/tapasztalati és egyéb jellegű hasznot mind résztvevő tehetségeinknek, mind a hozzánk csatlakozott cégeknek és vállalkozásoknak.

 

 • A KÉPESSÉGVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK FIGYELEMBE VÉTELE - Minden jelentkezőnk számára biztosítjuk széles körű képességvizsgálatokon való részvétel lehetőségét pszichológus kollégáink vezetésével - igény szerint a levizsgált képességeik eredményeihez kapcsolódó pályaorientációs tanácsadással együtt is. 

Intelligencia tesztek, kreativitás tesztek, igényszint, kudarctűrés, figyelmi funkciók, kreatív személyiség profil stb.  eredményeiket adatvédelmi szempontok figyelembevételével és tagjaink előzetes beleegyezésével elérhetővé tesszük regisztrált tehetségeinknek (profiloldalukon megjelenítve) és az alapítványunkkal együttműködő cégeknek, vállalkozásoknak. (Személyes adatokat minden kapcsolatfelvétel előtt regisztrált tagjaink engedélyével tesszük elérhetővé.)

 

 • SZEMLÉLETVÁLTÁS ÉS STRATÉGIAI ELŐNY - Ötleteikkel, kreatív látásmódjukkal, magas szintű képességeikkel egyrészt hasznos tevékenységet végezhetnek a velünk szerződésben álló cégek számára. Másrészt ez a diákok, hallgatók számára is előnyös tapasztalatokat, gyakorlatias készségek kialakítását, a valós élethez kapcsolódó szemléletváltást, széles körű, új kapcsolatrendszert is eredményezhet számukra, ami stratégiai előnyt biztosít a későbbiekben friss diplomásként a munkaerőpiacon az ilyen tapasztalattal nem rendelkező diplomás fiatalokkal szemben.

 

 • IGAZOLT, DOKUMENTÁLT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK - A céges projektben, kutatás-fejlesztési programban, vagy egyéb együttműködésben való részvételről az adott cég, vállalkozás igazolást, tanúsítványt, oklevelet állíthat ki, amelyeket a honlapunkon lévő személyi profiljuk oldalán is elhelyezünk. Így mire regisztrált diákjaink, hallgatóink első diplomájukat kézhez veszik, nem „üres önéletrajzzal”, tapasztalatok nélkül indulhatnak első munkahelyüket megtalálni.

 

 • ALULTELJESÍTŐ, TEHETSÉGES, JÓ KÉPESSÉGŰ tanulók, akik jelentősen rosszabb eredményeket érnek el az iskolában, mint amire képesek lennének,  számukra különösen kedvező eredményekkel járhat, ha a „felnőtt világ” problémáihoz, egyenrangú félként kezelve járulnak hozzá problémák megoldásához, valós projektek megvalósításához. Az ebben elért sikerek, eredmények és pozitív visszajelzések – melyekhez az iskolában tanultakat is fel kell használniuk – pozitívan hathatnak vissza iskolai eredményeikre, szociális készségeikre.

 

 • AZ ÖNÁLLÓSÁG, A FÜGGETLEN, KRITIKAI GONDOLKODÁS fejlődésének lehetőségeA vállalkozások, céges projektek problémáinak megoldása  egyrészt igényli az addig megszerzett iskolai ismereteket, azok felhasználását, másrészt szükségessé teszi, hogy ezekhez folyamatosan új ismereteket, tudást, naprakész információkat is gyűjtsenek. Önálló kutató munkát, saját belső motivációt erősítő hozzáállást segít kialakítani, így téve gyakorlatiassá az iskolában megszerzett tudást is.  

 

 • Ezek a tevékenységek segíthetnek abban is, hogy ERŐSÖDJÖN A SZÜLŐ-GYERMEK (elsősorban az apa szerepe értékelődik fel) KAPCSOLAT  azáltal, hogy lehetőséget biztosít az együttműködésre, a közös probléma kidolgozásra, az együtt gondolkodásra és cselekvésre, az együttes kutatómunka és a közössé tett célok segítségével.

 

 • Regisztrált (elsősorban a felsőoktatásban tanuló, de akár már a  középiskolások is) tehetségeink hozzájárulhatnak, hogy az egyes céges projektekben való részvételük, ötleteik, megoldási javaslataik, kidolgozott probléma megoldási módozataik az alapítványunkkal szerződésben álló munkaerő közvetítő, személyzeti szolgáltató, HR-cégek számára is láthatóak legyenek. Ezzel további lehetőségek nyílnak meg tehetségeink számára, hogy a legeredetibb, legkreatívabb megoldási javaslataikon keresztül  pozitív értelemben „szem előtt legyenek” esetleges későbbi munkaadóik előtt, így növelve az esélyét  annak, hogy számukra a lehető legjobb pozícióból induljanak később a munkaerő piacon.

 

 • A HASZNOS KÖTELEZŐ 50 - A középiskolai, gimnáziumi tanulók számára a kötelező 50 órás közösségi munkát is valóban hasznos, gyakorlatias fejlődést biztosító tevékenységeket lehetővé téve tudják eltölteni.

 

 • GYAKORNOKI LEHETŐSÉGEK - Az alapítványunkkal együttműködő cégek, vállalkozások a felsőoktatásban tanulók számára gyakornoki lehetőségeket is biztosíthatnak.

 

 • TALÁLMÁNYOK HÁTTÉRTÁMOGATÁSA - Esetleges találmányi elképzeléseiket kreatív ötleteiket is segítjük megvalósítani regisztrált tehetségeinknek. Egyrészt az alapítvány programjában résztvevő szintén nálunk regisztrált tehetséges fiatalokkal együtt van lehetőségük ötleteik közös kidolgozására, másrészt igyekszünk céges hátteret biztosítani a legeredetibb ötletek megvalósításához, szabadalmi oltalom alá helyezéséhez és a piacra történő bevezetéséhez. Az „ötletgazdák” kiválaszthatják regisztráltjaink közül a hasonló érdeklődésű és képességekkel rendelkező tehetségeinket és velük kapcsolatba lépve közös projektekben együttműködve vihetik sikerre elképzeléseiket. Tehetségeink piacképes találmányainak szabadalmi védettségét alapítványunk segít megvalósítani.

 

 • EGYMÁS  SZÉLESKÖRŰ TÁMOGATÁSA - Honlapunkon zárt és nyilvános „online brain sorming” keretein belül hasznos ötleteket, gondolatokat oszthatnak meg egymással akár konkrét céges projektekhez kapcsolódóan, akár saját elképzeléseik, találmányaik, ötleteik megvalósításához, vagy személyes problémáik megbeszéléséhez, vagy az életben felmerülő nehézségeik megoldásához. A kimagasló képességek sokszor sajátos nehézségeket okozhatnak az életben, így a hasonló képességekkel rendelkező fiatalok egymással is meg tudják vitatni nehézségeiket, problémáikat.

 

 • FIATALABB TEHETSÉGES tanulóink számára a CSALÁDI KAPCSOLATOK MEGERŐSÍTÉSÉT is eredményezheti, hogy a diákok által kiválasztott céges projektekben való részvétel során a szülők is bevonódhatnak ebbe a munkába - az együttes tevékenységek, az értelmes, közös erőfeszítések és munkavégzés segíthet szorosabbra fűzni a szülő-gyermek kapcsolatokat is.

 

 • TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VÁLSÁGHELYZETEK ESETÉRE - Egy esetleges gazdasági, társadalmi krízishelyzetben hatalmas lehetőség rejlik egy olyan online közösségi térben, ahol kimagasló képességekkel rendelkező társakkal van lehetőség megvitatni az egyedül megoldhatatlannak tűnő élethelyzeteket, nehézségeket, problémákat.  Egy ilyen, nagy létszámú, magas szintű kognitív képességekkel rendelkező, kreatív fiatalokat "tömörítő" közösségi tér lehet a leghatékonyabb problémamegoldó fórum, ami egy, a későbbiekben nagyobb valószínűséggel bekövetkező válsághelyzet időszakában kölcsönös segítséget jelenthet alapítványunkon keresztül egymásnak és így akár országos szinten másoknak is. 

 

 • ÉRTELMES TÁRS - Noha alapítványunk céljai nem erre irányulnak, ettől eltekintve honlapunkon regisztrált felsőoktatásban tanuló tehetséges diákjaink, hallgatóink ilyen szemmel is tájékozódhatnak.

 

Alapítványunk szeretne hasznos segítséget nyújtani mind a kimagasló képességekkel rendelkező diákoknak, felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, mind céges partnereinknek. Egy szélesebb körű összefogást igyekszünk megvalósítani.  Egymás kölcsönös támogatását szeretnénk elősegíteni, hogy egyre kevésbé legyen igaz ránk, magyarokra nézve, hogy széthúzó nemzet vagyunk, amellett, hogy kimagasló képességű „marslakók” (Teller Ede) sokasága él közöttünk még a mi számunkra is ismeretlenül… Lássanak bennünket, magyarokat egymást bátorító, szerető, támogató, bíztató, egymás képességeit és eredményeit  elismerő közösségként! LEGFŐBB CÉLUNK, HOGY A JÖVŐ MAGYAR NOBEL-DÍJASAI, TEHETSÉGEI ITTHON ÉRJENEK EL SIKEREKET, ITTHON, MAGYARORSZÁGON ERESSZENEK GYÖKEREKET, IDE KÖSSÉK ŐKET SIKEREIK, KAPCSOLATAIK ÉS LEGYENEK KÉPESEK ITTHON BOLDOGULNI. GAZDAGÍTSÁK ITTHON A MAGYAR KULTÚRÁT, TUDOMÁNYT ÉS KÖZÉLETET. EBBEN SZERETNÉNK HA RÉSZT VÁLLALNÁL TE IS/ RÉSZT VÁLLALNA ÖN IS!