Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Benedek-Nikli Hunor adatlapja
Név:
Benedek-Nikli Hunor
Érdeklődési kör:
Matematika, fizika és informatika. Az informatikán belül elsősorban a programozás érdekel. Versírás
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Jellemzés
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Dokumentumok, oklevelek, egyéb formátumú elismerések
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Levizsgált képességterületek
Intelligencia teszt:

WISC-IV intelligencia tesztje alapján (IQ:142; VmI:133; PkI:134; MmI:140; FsI:123) az extrém magas intelligencia övezetbe sorolja egyenletes intelligencia struktúra mellett. A legkiemelkedőbb értékeket produkálta a munkamemória területén belül a Számterjedelem szubtesztjében (Szter: 19 ép), mely a figyelmet, auditív rövid távú emlékezetet, a szekvenciális készségeket és a koncentrációt méri. A közvetlen emlékezettel szemben a figyelem kiterjesztésének képessége játszik nagyobb szerepet a számok megismétlésében. Fordított sorrendben a  munkamemória, az információ átrendezésére, mentális manipulációra való képesség és a téri vizuális képzelőerő függvénye a reprodukálás. Egyenletesen magas értékeket képviselt a főfogalom (Kj:16 ép) tesztjében, mely a verbális gondolkodásra és fogalomalkotásra, az auditív készségre, az emlékezetre, a lényeges és nem lényeges tulajdonságok megkülönböztetésének képességére és a verbális kifejezőkészségére épül. Szintén ezt az értéket érte el a Szókincs (Szki: 16 ép) próbában, amely a vizsgálati személy szóismeretét és verbális fogalomalkotó képességét, általános tudását, tanulási készségét, hosszú távú emlékezetét és nyelvi fejlettségi szintjét méri. Ugyanezt az eredményt produkálta még a Mátrix következtetés (Mx: 16 ép) eredményeiben is, mely a vizuális információ feldolgozásának és az absztrakt gondolkodási képességeket méri, illetve a Képi fogalomalkotás (Kf:16 ép) eredményei is magas szintű, mely szintén az absztrakt, kategoriális gondolkodás készségét méri.

Verbális próbák:                    Perceptuális próbák:         Munkamemória:                  Feldolgozási seb.:

Közös jelentés:          16  ép       Mozaik:          15  ép         Számterjedelem:   19 ép       Kódolás:       15 ép  

Szókincs:                   16 ép        Képi fog.alk.:      16  ép         Betű-szám sz.:       15 ép     Szimb. ker.: 13 ép

Általános megértés:  15  ép     Mátrix:               16  ép    

Figyelmi funkciók / vizuális memória:

Pieron figyelemvizsgálati teszt eredménye (n=344; h=6) 98 %, rövid távú figyelme, koncentrációja jó színvonalú, az elemszám az életkorának megfelelő szintnél magasabb, a vizuális ingerek gyors  ütemű feldolgozására utalnak. Külső ingerek, zajok, körülmények a figyelmét a feladat végzése közben nem terelik el, képes a tartós koncentrációra.

Személyiségvizsgálati tesztek eredményei:

A Kreatív személyiségjegyek listája alapján az egymást kiegészítő, a két agyféltekének harmonikus működését feltételező vonásokra utaló jellemzők (Csíkszentmihályi 2006): képes a gyakori témaváltásokra beszélgetések közben úgy, hogy keresi a távoli területek közötti kapcsolatokat, mindez gyakran újszerű megfigyelésekkel is társul. Egyszerre jellemzik nagyon különböző személyiségvonások is. Hajlamos arra, hogy önmagától is képes utána járni, kutatni egy-egy általa fontosnak tartott téma iránt. Jellemző rá a kísérletező kedv is, ami már kisgyermekkora óta megfigyelhető, tartós jellemvonása. Számítógépes programokban is képes új dolgokkal kísérletezni. Általánosan jellemző rá a nagy fokú kíváncsiság,  rugalmas gondolkodás és a nyitottság. Erős belső motivációval rendelkezik az általa érdekesnek tartott területek felfedezésére.

 

Egyéb kiegészítő vizsgálati módszerek eredményei:

Vizuális memória: 8/8; Az absztrakt képi elemek maximális számú, pontos reprodukciójára képes hosszabb idő elteltével is.

A tanuláskor jellemző Globális, illetve Analitikus megközelítésre vonatkozó kérdőív a két agyfélteke működésének egymáshoz való viszonyát mutatja az ismeretszerzés folyamata során. Az analitikus feldolgozást feltételező kérdésekre adott válaszok száma (9), a globális, egészleges feldolgozást igénylő helyzetekre adott válaszainak eredménye (6). Ez alapján valószínűsíthetően elsősorban az elemző, logikai gondolkodás jellemző rá inkább, de emellett képes az egészleges, összefüggésekben való gondolkodásra is.

Profilkép
Jelenleg futó projektekben való részvétel
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Korábbi projektekben való részvétel
Csak aktivált regisztráció után érhető el.